SERWIS

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO USŁUGĘ SERWISOWĄ

Wdrażamy, pomagamy, kontrolujemy, serwisujemy

SERWIS

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO USŁUGĘ SERWISOWĄ

Wdrażamy, pomagamy, kontrolujemy, serwisujemy

Co jest potrzebne do złożenia zamówienia?

Aby zamówić usługę serwisową, prosimy przygotować jak najwięcej z poniższych informacji:

 • Rodzaj systemu (np. system sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia SUG, włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, itp.),
 • Typ systemu (producent, model itp.),
 • Opis problemu,
 • Dane osoby kontaktowej (imię i nazwisko, telefon, e-mail),
 • Dane osoby, z którą można ustalać sprawy techniczne dotyczące zgłaszanego problemu (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

Przydatne informacje

Poniżej przedstawiamy krótkie definicje, które pomogą dokładnie określić potrzeby serwisowe oraz dokonać rozliczenia:

 • PRZEGLĄD – ocena stanu technicznego i funkcjonalnego systemu / instalacji.
 • PRZEGLĄD OKRESOWY – systematyczna ocena stanu technicznego i funkcjonalnego systemu / instalacji.
 • PRZEGLĄD NA ŻĄDANIE – jednorazowa ocena stanu technicznego i funkcjonalnego systemu / instalacji.
 • KONSERWACJA – działania (naprawy) w celu utrzy­ma­nia stałej sprawności technicznej.
 • AWARIA – stan techniczny urządzenia uniemożliwiający jego użytkowanie.
 • USTERKA – stan techniczny urządzenia pozwalający na jego użytkowanie w ograniczonym zakresie bądź z niepełną funkcjonalnością.
 • CZAS REAKCJI – jest to czas potrzebny naszym serwisantom na zgłoszenie się do Zleceniodawcy (od momentu zgłoszenia awarii). Serwisanci usuwają awarie/usterki osobiście, a w przypadku usterek usuwalnych przez służby techniczne, zgłaszają się do Zleceniodawcy telefonicznie.
 • CZAS USŁUGI – czas, który pracownik serwisu spędził u Zleceniodawcy w celu wykonania usługi. Do czasu usługi wlicza się:
  • czas wykonywania naprawy/przeglądu
  • czas oczekiwania na udostępnienie urządzenia do naprawy/przeglądu
  • czas oczekiwania na podpisanie dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.
 • USŁUGA GWARANCYJNA BEZPŁATNA – dotyczy usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Należy wykluczyć usuwanie wad i usterek wynikających z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, które są płatne.
 • USŁUGA POGWARANCYJNA PŁATNA – dotyczy usterek i wad po okresie gwarancyjnym.