OFERTA

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Błyskawiczna lokalizacja źródła ognia.

OFERTA

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Błyskawiczna lokalizacja źródła ognia.

W zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego oferujemy naszym klientom następujące rozwiązania:

 • Systemy sygnalizacji pożaru,
 • Monitoring termowizyjny,
 • Gaszenie aerozolowe SUG,
 • Oddymianie grawitacyjne i mechaniczne.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Analizę potrzeb klienta oraz specjalistyczne doradztwo,
 • Projektowanie,
 • Montaż, instalacja i uruchomienie,
 • Serwis.

Aby dowiedzieć się więcej na temat systemów bezpieczeństwa pożarowego i oferowanych przez nas usług, zostaw swoje dane mailowo lub telefonicznie i poczekaj na telefon od naszego eksperta. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Loading...

System sygnalizacji pożaru – za co odpowiada?

Gwarancją bezpieczeństwa są poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, dobrze wykształcony nawyk przewidywania możliwych zagrożeń oraz umiejętność reagowania w sytuacji zagrożenia. Systemy bezpieczeństwa pożarowego są urządzeniami, które tworzą instalację o określonej konfiguracji. Potrafią one m.in.:

 • Wykryć pożar,
 • Zainicjować alarm,
 • Automatycznie powiadomić o zagrożeniu jednostkę straży pożarnej,
 • Wykonać inne działania zmniejszające skutki pożaru.

Podstawowym zadaniem systemu pożarowego jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru – zanim się rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Błyskawiczna lokalizacja źródła ognia daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim osób oraz dóbr materialnych. System sygnalizacji pożaru jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi.

System termowizji i monitoringu – co to takiego i jakie są jego funkcje?

Aby podwyższyć skuteczność działań prewencyjnych, stosujemy kamery termowizyjne, które są coraz częściej wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowej. Stosuje się je m.in. na wysypiskach i sortowniach odpadów. Miejsca te borykają się z problemem samozapłonu odpadów. Do inicjacji pożaru bardzo często dochodzi głęboko pod powierzchnią wysypiska, co bardzo utrudnia namierzenia źródła ognia we wczesnym stadium. Termowizja pozwala na wykrycie zagrożenia, zanim pojawi się dym i płomień, a co za tym idzie – umożliwia zduszenie zagrożenia w zarodku

CZYTAJ DALEJ

System gaszenia aerozolowego SUG – innowacyjna metoda gaszenia

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kluczowych elementów majątku trwałego, takich jak serwerownie, archiwum, szafy sterownicze, czy maszyny produkcyjne, proponujemy wybrany przez nas system gaszenia aerozolowego SUG.

SUG stanowią nową generację bardzo efektywnych środków i urządzeń stosowanych do gaszenia wszystkich grup pożarowych (A, B, C i F). Ich skuteczność gaśnicza została potwierdzona wieloma certyfikatami polskich i zagranicznych jednostek certyfikujących. Badania wykazały, że aerozolowe środki gaśnicze są przyjazne dla człowieka oraz środowiska.

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania do gaszenia urządzeń elektrycznych od wewnątrz (m.in. komputerów PC, serwerów, małych układów automatyki centrali pożarowych).

Jak działa system gaszenia aerozolowego?

Po uruchomieniu mechanizmu gaszenia łańcuch reakcji spalania zostaje przerwany. Dzieje się tak w wyniku związania wolnych rodników powstałych podczas spalania. Do wiązania wykorzystywane są związki powstałe z przetworzenia ciała stałego azotu w aerozol gaśniczy. Sole nieorganiczne rozdrobnione do wielkości nanocząsteczek (<100 nm) wiążą rodniki, a pożar zostaje natychmiast wyhamowany.

System oddymiania – by zminimalizować skutki pożaru

Gdy wybucha pożar i ewakuacja ludzi z miejsca zagrożenia jest najważniejsza, bardzo ważną rolę odgrywa system oddymiania. Nie gasi on co prawda pożaru, ale znacząco zmniejsza jego skutki, pozwalając na sprawne wydostanie się z budynku oraz przeprowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Dym znacznie zmniejsza bowiem widoczność, a toksyczne związki i wysoka temperatura utrudniają przeprowadzenie akcji ratunkowej i wydłużają czas jej trwania.

Główne cele systemu oddymiania są następujące:

 • Niedopuszczenie do pojawienia się zadymienia lub temperatury, uniemożliwiających bezpieczną ewakuację,
 • Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczych.

System grawitacyjnego i mechanicznego oddymiania składa się z trzech podstawowych elementów:

 • Klap i wentylatorów oddymiających,
 • Systemu wyzwalającego gaszenie – autonomicznego (działającego samodzielnie) lub zintegrowanego z systemem sygnalizacji pożaru,
 • Klap lub wentylatorów napowietrzających.

System oddymiania – by zminimalizować skutki pożaru

Gdy wybucha pożar i ewakuacja ludzi z miejsca zagrożenia jest najważniejsza, bardzo ważną rolę odgrywa system oddymiania. Nie gasi on co prawda pożaru, ale znacząco zmniejsza jego skutki, pozwalając na sprawne wydostanie się z budynku oraz przeprowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Dym znacznie zmniejsza bowiem widoczność, a toksyczne związki i wysoka temperatura utrudniają przeprowadzenie akcji ratunkowej i wydłużają czas jej trwania.

Główne cele systemu oddymiania są następujące:

 • Niedopuszczenie do pojawienia się zadymienia lub temperatury, uniemożliwiających bezpieczną ewakuację,
 • Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczych.

System grawitacyjnego i mechanicznego oddymiania składa się z trzech podstawowych elementów:

 • Klap i wentylatorów oddymiających,
 • Systemu wyzwalającego gaszenie – autonomicznego (działającego samodzielnie) lub zintegrowanego z systemem sygnalizacji pożaru,
 • Klap lub wentylatorów napowietrzających.