OFERTA

SYSTEMY MONITORINGU WIZYJNEGO

Wdrażanie monitoringu wizyjnego

OFERTA

SYSTEMY MONITORINGU WIZYJNEGO

Wdrażanie monitoringu wizyjnego

Zakres naszych usług

W Prim Blue oferujemy:

 • Analizę potrzeb klienta oraz doradztwo,
 • Projektowanie,
 • Montaż, instalację i uruchomienie systemów,
 • Serwis.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług i systemów monitoringu wizyjnego, zachęcamy do kontaktu. Zgłoś swoje dane mailowo lub telefonicznie  i poczekaj na kontakt naszego eksperta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Loading...

System monitoringu – czym jest i jak działa?

W Prim Blue zajmujemy się m.in. wdrażaniem monitoringu wizyjnego. Jest to zespół
urządzeń, które służą do:

 • Obserwacji, wykrywania, rejestrowania oraz sygnalizowania potencjalnie niebezpiecznych warunków, sprzyjających powstawaniu szkód lub zagrażających ludziom i mieniu;
 • Zaawansowanej analizy obrazu VCA.

Czym jest VCA?

Video Content Analysis (analiza zawartości obrazu) dotyczy skomplikowanych algorytmów detekcji zdarzeń predefiniowanych na obrazie wzorcowym. Narzędzie to służy do automatyzacji monitoringu w nowoczesnych systemach CCTV.

System monitoringu wizyjnego w obiektach i na terenach przyległych do budynków ma następujące działanie:

 • Podnosi poziom bezpieczeństwa – realnie obniża częstotliwość występowania zdarzeń, takich jak przestępstwa, wykroczenia czy zakłócenia porządku.
 • Skraca czas reakcji na wykryte zdarzenia, usprawnia działania zmierzające do wykrycia sprawców i ustalenia przebiegu zdarzeń.
 • Wpływa na usprawnienie funkcjonowania obiektu (w tym infrastruktury, ruchu pieszych i pojazdów) – dzięki bieżącemu nadzorowi nad poszczególnymi obszarami.

Rozszerzone opcje monitoringu – termowizja

W odróżnieniu od kamery tradycyjnej, która rejestruje światło odbite, kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie emitowane przez obiekty. Dzięki temu urządzenia termowizyjne dają przede wszystkim możliwość obserwacji tego, czego zwykła kamera czy oko ludzkie nie jest w stanie zauważyć – ani w dzień, ani w nocy.

Gdzie wykorzystuje się monitoring termowizyjny?

Proponowany przez nas monitoring termowizyjny jest stosowany zarówno w obiektach chronionych przez wojsko czy straż graniczną, jak i w obiektach cywilnych.

Termowizję wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu, energetyce, budownictwie, ratownictwie, a nawet medycynie.

Zastosowanie kamer termowizyjnych może być następujące:

 • Do obserwacji terenów nieoświetlonych, porośniętych roślinnością – wykrycie intruza jest możliwe znacznie wcześniej niż w przypadku kamer tradycyjnych. Funkcje pomiaru temperatury umożliwiają zaklasyfikowanie obiektów nie tylko na podstawie ich rozmiarów czy prędkości poruszania się, ale również ich temperatury.
 • W układach zaawansowanej automatyki – dzięki wprowadzeniu do kamer termowizyjnych elementów analizujących treść obrazu.
 • Do nadzorowania procesów produkcyjnych oraz kontrolowania maszyn wykorzystywanych do produkcji – detekcja anomalii temperaturowych umożliwia wykrycie pierwszych symptomów zużycia poszczególnych elementów maszyn (np. łożysk). Ma to istotny wpływ na płynność produkcji, ponieważ umożliwia wdrożenie procesów prewencyjnych i może zapobiec zatrzymaniu się produkcji. Poza tym daje możliwość nadzoru nad stanem kluczowych elementów infrastruktury energetycznej i sterowania (rozdzielnie energetyczne, szafy sterownicze).
 • W systemach ochrony przeciwpożarowej – kamery termowizyjne stosujemy np. na wysypiskach i sortowniach odpadów, gdzie dochodzi do samozapłonów odpadów. Źródło ognia często znajduje się głęboko pod powierzchnią wysypiska, co bardzo utrudnia jego wykrycie we wczesnym stadium. Termowizja pozwala na wykrycie zagrożenia, zanim pojawi się dym i płomień, a więc umożliwia zduszenie zagrożenia w zarodku.
 • Do walki z korona wirusem COVID-19 i ograniczaniu jego rozprzestrzeniania się poprzez systemy termowizji wraz ze sztuczną inteligencją do wykrywania osób z podwyższoną temperaturą ciała. Dokładność pomiaru +/- 0,3 oC dzięki zastosowaniu wzorca temperatury (Black Body), sztuczna inteligencja (AI), dzięki której system termowizyjny rozpoznaje twarze ludzi, pomiar dokonywany jest wyłącznie w obszarze twarzy pomijając inne ciepłe przedmioty jak np. kubek z kawą. System opracowano na podstawie norm: ISO/TR 13154:2017, IEC 80601-2-59: 2017 (Medical electrical equipment – Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph). Zdalny dostęp do systemu (rozwiązanie chmurowe) poprzez urządzenia mobilne np. smartfon, tablet. Możliwość alarmowania lub np. blokowania drzwi w przypadku wykrycia osoby, której temperatura ciała jest podwyższona.

Rozszerzone opcje monitoringu – termowizja

W odróżnieniu od kamery tradycyjnej, która rejestruje światło odbite, kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie emitowane przez obiekty. Dzięki temu urządzenia termowizyjne dają przede wszystkim możliwość obserwacji tego, czego zwykła kamera czy oko ludzkie nie jest w stanie zauważyć – ani w dzień, ani w nocy.

Gdzie wykorzystuje się monitoring termowizyjny?

Proponowany przez nas monitoring termowizyjny jest stosowany zarówno w obiektach chronionych przez wojsko czy straż graniczną, jak i w obiektach cywilnych.

Termowizję wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu, energetyce, budownictwie, ratownictwie, a nawet medycynie.

Zastosowanie kamer termowizyjnych może być następujące:

 • Do obserwacji terenów nieoświetlonych, porośniętych roślinnością – wykrycie intruza jest możliwe znacznie wcześniej niż w przypadku kamer tradycyjnych. Funkcje pomiaru temperatury umożliwiają zaklasyfikowanie obiektów nie tylko na podstawie ich rozmiarów czy prędkości poruszania się, ale również ich temperatury.
 • W układach zaawansowanej automatyki – dzięki wprowadzeniu do kamer termowizyjnych elementów analizujących treść obrazu.
 • Do nadzorowania procesów produkcyjnych oraz kontrolowania maszyn wykorzystywanych do produkcji – detekcja anomalii temperaturowych umożliwia wykrycie pierwszych symptomów zużycia poszczególnych elementów maszyn (np. łożysk). Ma to istotny wpływ na płynność produkcji, ponieważ umożliwia wdrożenie procesów prewencyjnych i może zapobiec zatrzymaniu się produkcji. Poza tym daje możliwość nadzoru nad stanem kluczowych elementów infrastruktury energetycznej i sterowania (rozdzielnie energetyczne, szafy sterownicze).
 • W systemach ochrony przeciwpożarowej – kamery termowizyjne stosujemy np. na wysypiskach i sortowniach odpadów, gdzie dochodzi do samozapłonów odpadów. Źródło ognia często znajduje się głęboko pod powierzchnią wysypiska, co bardzo utrudnia jego wykrycie we wczesnym stadium. Termowizja pozwala na wykrycie zagrożenia, zanim pojawi się dym i płomień, a więc umożliwia zduszenie zagrożenia w zarodku.
 • Do walki z korona wirusem COVID-19 i ograniczaniu jego rozprzestrzeniania się poprzez systemy termowizji wraz ze sztuczną inteligencją do wykrywania osób z podwyższoną temperaturą ciała. Dokładność pomiaru +/- 0,3 oC dzięki zastosowaniu wzorca temperatury (Black Body), sztuczna inteligencja (AI), dzięki której system termowizyjny rozpoznaje twarze ludzi, pomiar dokonywany jest wyłącznie w obszarze twarzy pomijając inne ciepłe przedmioty jak np. kubek z kawą. System opracowano na podstawie norm: ISO/TR 13154:2017, IEC 80601-2-59: 2017 (Medical electrical equipment – Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph). Zdalny dostęp do systemu (rozwiązanie chmurowe) poprzez urządzenia mobilne np. smartfon, tablet. Możliwość alarmowania lub np. blokowania drzwi w przypadku wykrycia osoby, której temperatura ciała jest podwyższona.